Verzuring van urine verhoogt kans op blaasontsteking

 

Verzuring van urine verhoogt de kans op blaasontstekingDe kwaaddoeners van blaasontstekingen zijn bacteriën. Het gaat in negen van de tien keer om de E.coli bacterie. Deze leeft zowel in de darmen als rond de plasbuis. Wanneer de bacterie in de plasbuis belandt, bijvoorbeeld tijdens het vrijen of als men de blaas niet helemaal leeg kan plassen, kan er een blaasontsteking ontstaan. Deze is gelukkig niet besmettelijk en (in de meeste gevallen) niet gevaarlijk. Wel kan een blaasontsteking veel pijn doen en bijzonder vervelend zijn.

Diverse wetenschappers hebben verschillende urinemonsters onderzocht op een verband tussen de E.coli bacterie en de zuurgraad van urine. Vervolgens analyseerden zij de zuurgraad van deze monsters tezamen met de aanwezigheid van het eiwit siderocalin. Van deze proteïne weten we dat het blaasontstekingen tegengaat.

Het onderzoekt* toont aan dat een hogere zuurgraad (lage pH-waarde) van urine van invloed is op het ontstaan van blaasontstekingen. De onderzoekers waren zelfs in staat de groei van bacteriën te vertragen door de zuurgraad te verlagen van urine in de blaas te verlagen. Chronische verzuring van de urine kan dus tot het regelmatig onstaan van blaasontstekingen leiden. Het verlagen van de zuurgraad van de urine is vrij gemakkelijk te bereiken door het lichaam te ontzuren. Actieve lichaamsontzuring verlaagt derhalve de kans op blaasontstekingen. Voor meer info over ontzuringsproducten klik hier